Algemene voorwaarden

Aanmelden voor een training verloopt via een aantal vaste stappen en regels. Hier vind je alle informatie.

Verwerking van je aanmelding

Je meldt je aan door het aanmeldingsformulier bij de training van je keuze aan te klikken, in te vullen en te verzenden. Je ontvangt een bevestiging van aanmelding op je e-mailadres van de trainer.

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op voor een (telefonisch/virtueel) kennismakingsgesprek. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel trainer als kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot deelname te laten overgaan. Als de trainer negatief besluit over deelname van de kandidaat dan laat hij/zij dat tijdens of kort na het kennismakingsgesprek weten, tenzij anders afgesproken.

Als zowel trainer als kandidaat het eens zijn over het volgen van de training ontvangt de deelnemer aan de training de definitieve bevestiging en de factuur. Na ontvangst daarvan heeft hij/zij definitief een plaats in de training.

Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling. Tot vier weken voor aanvangsdatum wordt € 35,- in rekening gebracht. Bij annulering van vier weken tot een week voor aanvangsdatum is dat 50% van het trainingsgeld. Binnen een week voor aanvangsdatum is geen restitutie mogelijk.

Kosten en materiaal

Het trainingsbedrag staat vermeld bij op desbetreffende pagina van de website. Trainingsmateriaal en eventuele BTW is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Voor deelnemers met beperkte draagkracht is reductie bespreekbaar met de trainer.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Via deze link kom je op een overzichtspagina met informatie over de vergoeding van een mindfulnesstraining bij de verschillende zorgverzekeraars. Deze overzichtspagina wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de vergoedingen en premies actueel blijven. Om zeker te zijn van vergoeding is het goed om contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar. Josta Kolkman voldoet aan de kwaliteitseisen die door een zorgverzekeraar gesteld worden aan een mindfulnesstrainer.

Vertrouwelijkheid

De ingestuurde persoonlijke gegevens en de verstrekte persoonlijke informatie bij het kennismakingsgesprek worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en niet met derden gedeeld. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook wordt van de deelnemer aan een training de besproken persoonlijke informatie van andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen en deze niet met derden te delen.

Disclaimer

De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en manier van meedoen van oefeningen tijdens de training, en mogelijke consequenties hiervan voor zijn of haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij de trainer niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan de trainer geen verantwoordelijkheid nemen.

Neem contact op

Stuur een bericht
Inschrijven nieuwsbrief
Contact Footer

Inschrijven nieuwsbrief

Unplug: rust, ruimte en ontspanning door mindfulness kan ook dicht bij huis en zelfs op kantoor.

Aangesloten bij

Aangesloten bij Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen. Categorie 1.

Klachtenregeling

Bedrijfsinformatie

Unplug
Rietgors 22
1111VR DIEMEN

KvK 7092 8835
IBAN NL32 TRIO 0379 6695 87

Copyright © 2010 – 2024 Josta Kolkman | Alle rechten voorbehouden
Realisatie